اما من کمبودها و نیازهای افرادی را که همواره مرا با عشق و عبودیت محض می پرستند و بر سیمای متعال من تمرکز می کنند، تأمین می کنم و آنچه را در اختیار دارند حفظ می نمایم .
اما من کمبودها و نیازهای افرادی را که همواره مرا با عشق و عبودیت محض می پرستند و بر سیمای متعال من تمرکز می کنند، تأمین می کنم و آنچه را در اختیار دارند حفظ می نمایم .

-اما اين منم كه آيين مذهبی ، قربانی ، خيرات به نياكان ، گياه شفابخش و ذكر متعال می باشم . من هم كره ، هم آتش و هم تقديم هستم.
-من پدر، مادر، جد و موجب بقای اين جهان هستم . من منظور دانش ، تطهيركننده و هجاء اُم هستم . من همچنين ريگ ودا، ساماودا و ياجورودا هستم .
-من هدف ، حافظ، ارباب ، شاهد، مأمن ، ملجأ و عزيزترین دوست هستم . من آفرينش و انهدام ، اساس همه كائنات ، قرارگاه و تخم جاودان هستم.
-ای آرجونا، من حرارت را می دهم و باران را نازل می كنم يا بازمیايستانم . من جاودانگی و درعين حال مظهر مرگ هستم.روح و ماده هر دو در من هستند.
-كسانی كه در آرزوی نيل به كرات بهشتی ، وداها را مطالعه می كنند و عصاره سوما می نوشند، غير مستقيم مرا پرستش می كنند.آنان در نتيجه تطهير شدن از واكنشهای گناهان ، در سياره بهشتی و مذهبی ايندرا تولد می يابند، جايی كه در آن از لذت فرشتگان بهرهمند می شوند.
-هنگامی كه آنان بدين سان از لذات حسی نامحدود بهشتی بهره مند شدند و نتايج اعمال پرهيزكارانه شان پايان يافت ، دوباره به اين سياره فانی بازمی گردند. بدين ترتيب آن كسانی كه به قصد كامجوييهای حسی به مراعات اصول سه ودا می پردازند تنها به تولد و مرگ پياپی دست مييابند.
-اما من كمبودها و نيازهای افرادی را كه همواره مرا با عشق و عبوديت محض می پرستند و بر سيمای متعال من تمركز می كنند، تأمين می كنم و آنچه را در اختيار دارند حفظ می نمايم .
-ای پسر كونتی ، آن كسانی كه عابد فرشتگان هستند و با ايمان آنها را پرستش می كنند درحقيقت تنها مرا به طريقه نادرست عبادت می كنند.
-من تنها لذت برنده و يگانه ارباب قربانی هستم . بنابراين ، كسانی كه سرشت حقيقی روحانی مرا نمی شناسند سقوط می كنند.
-كسانی كه به پرستش فرشتگان می پردازند در ميان فرشتگان تولد می يابند؛ كسانی كه اجداد و نياكان را می پرستند به سوی آنان عزيمت می كنند؛ كسانی كه اشباح و ارواح را می پرستند در ميان آنها تولد می يابند؛ و كسانی كه مرا عبادت می كنند با من زندگی خواهند كرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *