هرچند که زاده نشده ام و بدن روحانی و متعال من هیچگاه زوال نمی پذیرد، و هر چند خداوندِِ تمام موجودات زنده هستم ، با وجود این در هر عصر در شکل روحانی اصلی خویش ظهور می کنم .ای نواده بهاراتا، هر گاه و هر کجا که دین دچار تباهی شود و بی دینی حکمفرما گردد، در آن زمان شخصاً هبوط میکنم .
هرچند که زاده نشده ام و بدن روحانی و متعال من هیچگاه زوال نمی پذیرد، و هر چند خداوندِِ تمام موجودات زنده هستم ، با وجود این در هر عصر در شکل روحانی اصلی خویش ظهور می کنم .ای نواده بهاراتا، هر گاه و هر کجا که دین دچار تباهی شود و بی دینی حکمفرما گردد، در آن زمان شخصاً هبوط میکنم .

-كسی در دانش كامل واقع شده است كه تمامی تلاشهایش عاری از خواسته برای كامجویی باشد . حكما معتقدند او فاعلی است كه بازتابهای اعمالش در آتش دانش كامل سوخته شده است .
-چنین كسی كه هر گونه دلبستگی به نتایج و ثمرات اعمالش را كنار گذارده و همواره راضی ومستقل و بی نیاز است ، هرچند همه گونه فعالیتی می كند، به هیچ وجه عملی را در انتظار نتیجه انجام نمی دهد.
-چنین انسان فرزانه ای با ذهن و شعوری كه كاملا تحت اختیار درآمده است عمل می كند، عاری از هر گونه احساس مالكیت بر اموال خویش ، فعالیت او فقط در حد رفع حداقل نیازهای زندگی است ؛ و در نتیجه عمل كردن در چنین آگاهی، تحت تأثیر بازتابهای گناه قرار نم یگیرد.
-كسی كه از هر گونه دوگانگی و حسد رهاست ، در پیروزی و شكست ثابت و استوار است و به آنچه در موعد طبیعی خود به دستش می رسد راضی است ، با وجود آنكه عمل می كند ولی هیچگاه اسیر و گرفتار نمی شود.
-اعمال انسانی كه تحت تأثیر گونه های طبیعت مادی نیست و كاملا در معرفت روحانی واقع شده است ، تماماً در متعال قرار دارد.
-شخصی كه كاملا مجذوب آگاهی به كریشناست به دلیل وقف بودن كامل در فعالیتهای روحانی ، بدون تردید به ملكوت الهی واصل می گردد؛ در این فعالیتها عملت قدیم مطلق است وآنچه تقدیم می شود نیز از همان ویژگی روحانی برخوردار است.
-بعضی از یوگیها با تقدیم قربانیهای مختلف به فرشتگان ، به طرز كاملی آنها را پرستش می كنند، و برخی دیگر قربانیهایی را به آتش برهمن متعال تقدیم می نمایند.
-برخی [برهماچاریهای حقیقی ] عمل شنیدن و حواس را در آتش ذهن مهار شده قربانی می كنند و دیگران [متأهلان پیرو قواعد و قوانین] موضوعات جلب كننده حواس را در آتش حواس قربانی می كنند.
-دیگران كه علاقه مندند از طریق تسلط بر ذهن و حواس به خودشناسی نائل آیند، عملكردهای تمام حواس و هوای زندگی را به منزله هدایایی به آتش ذهن مهار شده تقدیم می كنند.
-برخی با تعهد به سوگند و پیمانهای سخت ، با قربانی كردن اموال خود و دیگران با انجام ریاضتهای شدید، با تمرین یوگای هشتگانه ، یا با مطالعه وداها برای پیشرفت در دانش متعال ، به آگاهی و روشنایی می رسند.
-و باز هم عده ای دیگر تمایل دارند از طریق قطع عمل تنفس در جذبه و خلسه قرار گیرند ؛ بدین طریق كه با تقدیم حركت هوای برون رونده به هوای درون رونده و بالعكس به تمرین می پردازند و بدین سان سرانجام با متوقف كردن كامل عمل تنفس به حالت جذبه می رسند و در آن باقی میمانند. برخی دیگر كه عمل خوردن را تقلیل میدهند، هوای برون رونده را به عنوان قربانی به خود آن تقدیم می كنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *